Hand Of Death (1976) | Tao-liang Tan, Jackie Chan, Sammo Hung | Kung Fu MovieTan Tao-liang – Yun Fei (as Dorian Tan)
James Tien – Shih Shao-Feng
Paul Chang – Zorro, “The Wanderer”
Jackie Chan – Tan Feng (as Chan Yuan Lung)
Sammo Hung Kam-Bo – Officer Tu Ching
Gam Kei-Chu – Ma Lieh, “Smiling Fox”
Lingfeng Shangguan
Carter Wong – Kien
John Woo – Scholar Cheng
Yuen Biao – Arrow Guard killed by Shih
Yuen Wah – Shih’s Bodyguard with Spear
To Wai-Wo – Shih’s Bodyguard with Twin Swords
Ko Keung – Shih’s Bodyguard
Lam Hak-Ming – Shih’s Bodyguard
Tong Kam-Tong – Shih’s Bodyguard
Chiu Chun – Shih’s Bodyguard
Chen Feng-Chen – Shih’s Bodyguard
Mang Ding-Goh – Shih’s Bodyguard

(Visited 48 times, 1 visits today)
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ThemeMag